La Campanya

La implantació del servei de recollida de matèria orgànica és una aposta clara i decidida per la protecció del nostre patrimoni ambiental i el compromís amb el nostre futur i el de les properes generacions. Aquesta sorgeix del treball conjunt de la Mancomunitat de Les Valls i suposa la incorporació de la recollida selectiva de restes de menjar, a través del contenidor marró, i se suma a la recollida selectiva de la resta de residus a través dels contenidors – verd per a la fracció resta, groc per a residus d’envasos lleugers, blau per a residus de paper i cartró, i l’iglú verd per a residus d’envasos de vidre-.

Estem convençuts de poder comptar amb la vostra participació i implicació i situar als nostres municipis com a exemple en la gestió de residus a la Comunitat Valenciana.