Beneficis ambientals

La recollida selectiva no solament afecta positivament a la gestió de residus, sinó que també aporta a la nostra societat i al nostre entorn una sèrie de beneficis ambientals:

  • Utilització dels residus com a recursos

  • Millora dels resultats globals de recuperació d’altres materials

  • Prevenció del canvi climàtic

  • Increment de la vida útil dels nostres abocadors

  • Protecció dels sòls

  • Conservació dels recursos naturals